076 50 31 050
skip to the main content area of this page
Direct hulp

076 - 50 31 050

In het belang van uw eigen rechten/ plichten raadt Letseljuristen.nl u aan uw schade zo spoedig mogelijk na het ongeval te melden. Hierdoor is Letseljuristen.nl in staat u direct deskundige bijstand te verlenen, voordat allerlei onderzoeken in gang zijn gezet, waarover Letseljuristen.nl u onvoldoende heeft kunnen adviseren. Mocht de aansprakelijke partij en/of diens verzekeringsmaatschappij zich inmiddels bij u hebben gemeld, dan zal Letseljuristen.nl terstond namens u contact met deze aansprakelijke partij/ verzekeringsmaatschappij opnemen. Zo kan Letseljuristen.nl uw belangen optimaal behartigen en hoeft u niet nader belast te worden met de te verrichten onderzoeken. Gaat u zelf niet met de verzekeringsmaatschappij corresponderen en/ of telefoneren! Laat dit aan de juristen van Letseljuristen.nl over.

Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:
Schadedatum:
Omschrijving toedracht:
Omschrijving letsel:

Schade

 

 

 

.