076 50 31 050
skip to the main content area of this page
Direct hulp

076 - 50 31 050
Hulp door de juristen van Letseljuristen.nl

kost u ABSOLUUT niets!


Volgens het Nederlandse recht is de aansprakelijke partij verplicht naast de materiƫle en immateriƫle schade ook de juridische kosten voor bijstand buiten rechte te vergoeden! De Hoge Raad heeft bepaald dat deze kosten in een redelijke verhouding moeten staan tot de schadeomvang. Indien de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of verzekeringsmaatschappij volledig is erkend, zal zij ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten van Letseljuristen.nl te voldoen. Ten einde u niet onnodig te belasten brengt Letseljuristen.nl zijn kosten rechtstreeks in rekening bij de tegenpartij/ aansprakelijke verzekeringsmaatschappij.

Indien de aansprakelijkheid niet (geheel) door de tegenpartij wordt erkend, omdat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid bestaat over de toedracht van het ongeval, er is slechts een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid of de medische causaliteit wordt betwist in verband met reeds bestaande klachten/ beperkingen, dan onderzoekt Letseljuristen.nl kosteloos de juridische kansen om uw schade te verhalen en beoordeelt of de omvang van uw verwachte schade het doorzetten van uw claim rechtvaardigt. In het bevestigende geval zal Letseljuristen.nl uw schade ook in behandeling nemen.

Kosten

 

 

 

.